Menelisik Masjid Tiban Malang

Posted on
No ratings yet.

Masjid itu diakui mucul mendadak ditengah-tengah pemukiman yang padat masyarakat. Akhirnya, Masjid Tiban Malang yang Pondok Pesantren Salafiyah Bihaaru Bahri’asali Fadlaailir Rahmah itu diakui dibuat oleh beberapa ribu pasukan jin.

Artikel Terkait : https://www.ulule.com/wisatamalangbromo/#/projects/followed

Lewat semula insiden itu, warga selanjutnya menamai Masjid itu dengan nama Masjid Tiban, yang bermakna masjid yang ada dengan ajaib, mendadak serta memiliki nuansa kegaiban. Bahkan juga dipercaya dibuat dalam tempo satu malam. Cerita gaib yang melatarbelakangi pengerjaan Masjid Tiban Malang yang berlantai 10 itu dipercaya juga oleh pengunjung yang mulai berdatang ke tempat beribadah itu.

Artikel Terkait : https://www.codecademy.com/profiles/wisatabromo

Pengunjung banyak yang datang dari pelosok wilayah yakini jika proses pembangunannya cuma ditangani dalam tempo satu malam “Isunya dari warga memang demikian dibuat dalam tempo satu malam. Beberapa orang yang tinggal di seputar masjid tidak tahu terdapatnya kegiatan alat berat. Bangunan besar berlantai 10, pasti memakai crane atau molen pengaduk semen.

Artikel Terkait : https://www.codeproject.com/Members/wisatabromomalang

Tapi belum pernah kelihatan sampai saat ini,” kata Bijaksana Maulana, seseorang pekerja asuransi yang bertandang bersama dengan rekan sekantornya dari Kediri sebab penasara, diambil Merdeka. “Sekarang ada yang belum jadi, tetapi mendadak umumnya telah teratasi,” tuturnya memberikan tambahan. Memang, lazimnya satu masjid di kampung tentu proses pembangunannya akan menyertakan warga seputar. Umumnya mereka ajak bergotong-royong untuk pengecoran atau pekerjaan yang lain. Tapi Masjid Tiban benar-benar tidak menyertakan masyarakat seputar.

READ  Alun-Alun Kota Batu

Please rate this